Anmäl personuppgiftsincident

 • Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in informationen så fort som möjligt.

  När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

 • Skriv namnet på den personuppgiftsansvarige där incidenten har inträffat.
 • Ange organisationsnummer (XXXXXX-XXXX). Obs! Om den personuppgiftansvarige är en enskild firma ska detta fält inte fyllas i.
 • 3. Organisationens postadress
  Ange postadress (det vill säga inte besöksadress).
 • Ert referensnummer för egen uppföljning.
  • 9. Den adress ni önskar bli kontaktad på
   Brev som IMY skickar till er gällande anmälan kommer att skickas till den här adressen.
  • Tecken kvar
  • Tecken kvar
  • 13. När upphörde incidenten?
  • Tecken kvar
  • Välj det alternativ som bäst stämmer överens med det som inträffat.
  • Tecken kvar
  • Tecken kvar
   • 25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
   • Tecken kvar
   • 26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
   • Tecken kvar
   • 28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
   • Tecken kvar
   • Uppskatta hur allvarlig incidenten är med hänsyn till de registrerades integritet.
   • 30. Hur har ni agerat efter incidenten?
    Beskriv vad ni har gjort. Har ni vidtagit åtgärder eller avser att vidta åtgärder för att lösa problem, förebygga eller mildra effekterna av incidenten?
    • 32. När informerade ni de registrerade?
    • 34. När kommer ni att informera de registrerade?
    • 35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?