Komplettering av gränsöverskridande personuppgiftsincidentsanmälan

 • Här lämnar du en komplettering eller ändring av en tidigare anmäld personuppgiftsincident. Fyll i fälten som är markerade med en asterisk (*) samt de fält som ska ändras eller kompletteras.

  När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit kompletteringen. Därefter kan du ladda ner en kopia av er komplettering.

  • Markera alla som gäller.
  • Tecken kvar
  • Tecken kvar
  • Tecken kvar
  • Markera alla alternativ som gäller.
  • Ange kommentar vid val "Övrigt"
  • Tecken kvar
   Ange kommentar vid val "Övrigt"
  • Tecken kvar
  • Markera alla alternativ som gäller.
  • Tecken kvar
   Ange kommentar vid val "Övrigt"
  • Markera alla alternativ som gäller.
  • Tecken kvar
   Ange kommentar vid val "Övrigt"
  • Markera alla alternativ som gäller.
  • Tecken kvar
   Ange kommentar vid val "Övrigt"
  • Markera alla alternativ som gäller.
  • Tecken kvar
   Ange kommentar vid val "Övrigt"
  • Tecken kvar
   Ange kommentar vid val "Övrigt"
  • Tecken kvar
   Ange kommentar vid val "Övrigt"
   • Markera alla alternativ som gäller.