Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter

 • Här anmäler du en felaktig behandling av dina personuppgifter till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska.

  Lämna inte fler uppgifter än nödvändigt i fritext eller som bifogat material och undvik känsliga personuppgifter. Det du skriver och det du bifogar till klagomålet kommer att bli allmän handling som kan komma att begäras ut av allmänheten och lämnas ut efter sekretessprövning.

  När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter kan du ladda ner en kopia av din anmälan. Du kommer också att få en mottagningsbekräftelse skickad till din e-postadress.

   • Tecken kvar
   • Ange organisationsnummer i format XXXXXX-XXXX
    Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Tecken kvar
   • Ange datum för när du begärt en rättighet: rätt till radering, rätt till rättelse, rätt att ta del av dina uppgifter, rätt till information, rätt till begränsning, rätt att invända, rättigheter när beslut fattats automatisk, rätt att flytta dina uppgifter.